Spotkanie Gdyńskich Firm Rodzinnych

Wraz z Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. zapraszamy na SPOTKANIE FIRM RODZINNYCH W GDYNI, które odbędzie się 15 czerwca 2023 r. godz. 9:30 -12:00 w Gdyńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, przy ul. Olimpijskiej 2.

Spotkanie-firm-rodzinnych_15.06.-Gdynia-1

Podczas spotkania odbędzie się networking i merytoryczne wykłady poświęcone fundacji rodzinnej w Polsce.

Wydarzenie jest bezpłatne.

Link rejestracyjny do wydarzenia: https://app.evenea.pl/event/firmyrodzinne/ 

O fundacji rodzinnej

22 maja 2023 r. weszła w życie długo wyczekiwania przez właścicieli firm rodzinnych ustawa
o fundacjach rodzinnych.  Ustawa wprowadziła do polskiego porządku prawnego zupełnie nową instytucje. Ustawowe rozwiązania regulują m.in. organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnej, w tym prawa i obowiązki fundatora oraz beneficjenta, zasady powoływania organów czy kwestie podatkowe. Fundacje rodzinne to realne zabezpieczenie integralności majątku rodzinnego.

Sukcesja biznesu w firmach rodzinnych stanowi trudne wyzwanie dla przedsiębiorców w Polsce. Zabezpieczenie interesów majątkowych członków rodziny, w tym także w ramach przyszłych pokoleń oraz zapewnienie dalszego niezakłóconego funkcjonowania firmy rodzinnej stanowią główne powody powoływania fundacji rodzinnej.

Prelegenci

Agnieszka-Mitrega

Agnieszka Mitręga – wspólnik zarządzający GWLaw Gdynia, radca prawny

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, transakcjach oraz prawie korporacyjnym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz instytucji finansowych, m.in. instytucji pożyczkowych, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz firm zarządzających wierzytelnościami. Zajmuje się m.in. problematyką związaną z oferowaniem produktów finansowych konsumentom w różnych kanałach sprzedażowych (w tym e-commerce), ochroną danych osobowych klientów instytucji finansowych oraz pozostałymi prawnymi aspektami działalności instytucji finansowych. Doradza spółkom publicznym i prowadzi procesy związane z publicznym oferowaniem papierów wartościowych, wprowadzaniem spółek do obrotu na rynku regulowanym oraz ofertami niepublicznymi instrumentów finansowych, w tym w szczególności obligacji korporacyjnych. Specjalizuje się także w strukturyzacji i prowadzeniu transakcji M&A oraz reorganizacjach grup kapitałowych (podziały, przekształcenia, połączenia). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania i obsługi funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym sekurytyzacyjnych oraz transakcjach na rynku wierzytelności (nabywanie portfeli wierzytelności, umowy o subpartycypację i sekurytyzację). Doradza także firmom windykacyjnym w zakresie zawierania umów serwisowych oraz podmiotom zarządzającym wierzytelnościami w zakresie umów o zarządzania portfelami wierzytelności. Specjalizuje się także w doradztwie związanym z finansowaniem działalności przedsiębiorców: umowy kredytowe, emisje obligacji, pożyczki wewnątrzgrupowe. Reprezentuje klientów m.in. w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Cechuje ją profesjonalizm, biznesowe i całościowe podejście do prowadzonych spraw klientów oraz zdyscyplinowanie w działaniu.

Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach, instytucjach finansowych (dom maklerski, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, polskie i międzynarodowe instytucje pożyczkowe oraz firmy zarządzające wierzytelnościami). Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kolonii. Zna biegle język angielski oraz niemiecki.

Urszula-Ogorzalek

Urszula Ogorzałek – doradca podatkowy

Dostarcza rozwiązania podatkowe w procesach sukcesyjnych polskich firm rodzinnych, jak również w procesach restrukturyzacyjnych, transakcjach na rynku nieruchomości, sprzedaży udziałów. Posiada doświadczenie w procesach reorganizacji aktywów, przekształceń, połączeń, podziałów. Doradza w zakresie bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstw. Specjalizuje się w podatkach dochodowych dotyczących planowania podatkowego oraz wyboru formy opodatkowania spółek, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych.  Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek. Doradza jednoosobowym działalnościom gospodarczym, spółkom osobowym oraz kapitałowym przy wyborze optymalnej formy opodatkowania. Cechuje ją duża dbałość o szczegóły, świadomość wagi wykonywanej przez nią pracy oraz fakt, że powierzone prace wykonuje z najwyższą starannością. Profesjonalizm, i biznesowe podejście do prowadzonych spraw są jej podstawową pracy. Prywatnie uwielbia bieganie oraz górskie wędrówki. Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywny Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. W jej ramach bierze udział w posiedzeniach Rady Podatkowej oraz komentuje zmiany w przepisach podatkowych. Wiedzą i doświadczeniem dzieli się jako prelegent konferencji oraz prowadząc szkolenia z zakresu rachunkowości i podatków.

O kancelarii 

Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. to zespół doradców prawnych posiadających wieloletnie doświadczenie na rynku usług prawniczych. Kancelaria skupia swoją działalność w obszarze przedsiębiorczości prywatnej, w tym rodzinnej. Prawnicy doradzają w procesach sukcesyjnych i planowania sukcesyjnego jak również w procesach inwestycyjnych, przekształceń, połączeń czy przejęć. Dostarczają kompleksowe rozwiązania prawne dla przedsiębiorców zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Doradzają przy zakładaniu fundacji rodzinnych w Polsce i za granicą.

Gdyńskie Firmy Rodzinne

Temat firm rodzinnych w Gdyni pojawił się już w 2018 roku i wciąż ewoluuje pokazując, jak wielką siłą i gwarantem stabilności są firmy rodzinne. W 2019 roku powstał dedykowany przedsiębiorcom rodzinnym logotyp, w kwietniu 2020 utworzyliśmy profil na Facebooku, natomiast w listopadzie 2020 opracowany został Lokalny Program Operacyjny Rozwoju Firm Rodzinnych. Od 2021 roku realizujemy cykl filmowy „Wtorki z Rodzinnymi”, prezentujący gdyńskie firmy rodzinne w 3-minutowych materiałach video.

image_pdfimage_print