Środki na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

Zapraszamy pracodawców i osoby niepełnosprawne do skorzystania z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiat Gdynia dysponuje następującymi środkami PFRON przeznaczonymi na aktywizację zawodową w 2023 roku:
  • dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni jako bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu – na podjęcie działalności gospodarczej,
  • dla pracodawców – na wyposażenie stanowisk pracy przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Wnioski można składać:

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/pl/aktywizacja-zawodowa-osob-niepelnosprawnych/
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Kontakt:

  • tel. 58 668 20 22, 668 20 19
  • e-mail: i.kargul@gdynia.pl, k.szymaszek@gdynia.pl
image_pdfimage_print