Sukcesja firmy – jak ułatwić następcom kontynuowanie działalności

Zasady przekazywania firmy następcom po śmierci przedsiębiorcy