Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

stpOd 17 do 23 listopada 2008r. będzie się odbywał w Polsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week). Jest to pierwsza globalna kampania społeczna (organizowana w 75 państwach), której celem jest zachęcanie młodzieży (do 30 r.ż.) do aktywności życiowej, stawiania sobie ambitnych celów i podejmowania własnej działalności gospodarczej.

 

 

Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Celem jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

 

 

Przewodniczącym Komitetu Honorowego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce jest Pan Waldemar Pawlak, Wicepremier RP i Minister Gospodarki.

 

Zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Honorowego przyjęła Pani Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej, a także znani politycy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji propagujących wiedzę ekonomiczną, redaktorzy naczelni mediów.

 

 

Bieżącymi przygotowaniami do Tygodnia kieruje Komitet Koordynacyjny, któremu szefuje Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan. Komitet współtworzą przedstawiciele Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Fundacja FOR oraz SAR Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej.

 

 

Najważniejszą jednak grupę organizatorów tego projektu będą stanowią Partnerzy – w tym także Gdynia, która jest koordynatorem wydarzeń Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w naszym mieście.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się kalendarium zaplanowanych w Gdyni działań (plakat obok) oraz w całym kraju (www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl) i oczywiście do aktywnego udziału!