I FILAR: Bezpieczeństwo pracowników | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

I FILAR: Bezpieczeństwo pracowników

Ochrona miejsc pracy polskich pracowników. Wartość pomocy w tym filarze wynosi ok. 30 mld złotych.

Dopłaty do pensji

Żeby nie dopuścić do zwolnień, Rząd złoży się z pracodawcą na pensję do każdego zagrożonego miejsca pracy. W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy dopłata wyniesie nawet  40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych z powodu wystąpienia koronawirusa,  może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., nie więcej jednak niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie obejmie także składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy.

To rozwiązanie dotyczy przedsiębiorstw, które:

  1. w ciągu dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. odnotują spadek obrotu nie mniej niż o 15 proc. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego,
  2. w okresie jednego, dowolnie wskazanego miesiąca po 1 stycznia 2020 r. odnotują spadek nie mniej niż o 25 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Pomoc dla osób samozatrudnionych i pracujących na umowy zlecenia i o dzieło

Zostanie wypłacone jednorazowe świadczenie gwarantowane z ZUS-u w wysokości do ok. 2000 zł brutto osobom samozatrudnionym i pracującym w oparciu o umowę zlecenie czy dzieło. To ok. 80 proc. minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać nawet 2,2 mln osób.

Aby osoby te miały dostęp do świadczenia, muszą udowodnić zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 r. Podobnie samozatrudniony musi mieć zarejestrowaną działalność przed 1 lutego 2020 roku.

Postojowe dla firm

Co, jeśli przedsiębiorca zmuszony jest skorzystać z przestoju ekonomicznego? W takiej sytuacji państwo dołoży się do pensji pracowników takiej firmy. Firmom w postoju państwo pokryje połowę wynagrodzenia minimalnego i składki ZUS.

To rozwiązanie dotyczy przedsiębiorstw, które:

  1. w ciągu dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. odnotują spadek obrotu nie mniej niż o 15 proc. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego,
  2. w okresie jednego, dowolnie wskazanego miesiąca po 1 stycznia 2020 r. odnotują spadek nie mniej niż o 25 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Dofinansowanie obejmie  także składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Specustawa ws. koronawirusa pozwoliła wypłacać zasiłek opiekuńczy rodzicom dzieci do lat 8, którzy ze względu na zawieszenie zajęć w przedszkolach i szkołach musieli zostać w domach ze swoimi pociechami. W przypadku, gdy ze względu na epidemię, zostanie przedłużona przerwa w szkołach – okres, w czasie którego rodzice będą mogli pobierać zasiłek zostanie także wydłużony.

Wakacje od obowiązków administracyjnych

Więcej czasu na złożenie deklaracji podatkowych PIT. Jeżeli ktoś nie zdąży do końca kwietnia, ma czas na złożenie deklaracji i wpłatę podatku do końca maja.

Ponadto został zawieszony i przesunięty w czasie bieg terminów dla tych obowiązków organów administracyjnych, których niewykonanie w terminie nie rodzi negatywnych skutków dla obywateli i finansów publicznych.

Walka ze wzrostem cen

UOKiK podejmuje działania, które mają na celu ochronę konsumentów i pożyczkobiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen i opłat np. kontrole i monitoring cen.

Przesunięcie płatności za media

Rząd planuje zbudować mechanizm w porozumieniu z dostawcami mediów, który umożliwi odsunięcie w czasie płatności za prąd lub gaz.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/znajdz-swoj-pakiet-dla-pracownika

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?