II FILAR: Finansowanie przedsiębiorstw | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

II FILAR: Finansowanie przedsiębiorstw

Bezzwortna pożyczka dla firm, które utrzymają stałe zatrudnienie

Mikro firmy, które zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników, będą mogły otrzymać pożyczkę w wysokości 5 tys. złotych. Pożyczka wypłacona przez Fundusz Pracy będzie bezzwrotna, jeśli firma nie zwolni swoich pracowników przez najbliższe 3 miesięce. Z tego typu pomocy może skorzystać nawet 500 tys. mikrofirm.

Automatyczny kredyt obrotowy

Jeśli kredyt obrotowy zaciągnięty przez firmę dobiega końca, przedsiębiorca będzie mógł ten kredyt wznowić automatycznie. Dzięki regulacjom Komisji Nadzoru Finansowego banki zdolność kredytową obliczą na podstawie danych finansowych na koniec 2019 r.

Rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla MŚP

Nawet 100 tys. małych i średnich przedsiębiorstw dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln złotych. Zmiana pozwala na objęcie gwarancjami do 80 proc. kredytów. Zwiększone zostaną o 1,1 mld zł środki Krajowego Funduszu Gwarancyjnego.

Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu Polskiego Funduszu Rozwoju

Średnie i duże firmy będą miały możliwość uzyskania z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

Ubezpieczenie obrotu handlowego KUKE

Istnieje ryzyko ograniczenia limitów ubezpieczeniowych przez podmioty komercyjne. W związku z tym wdrożone zostaną regulacje, które umożliwią zwiększone finansowanie KUKE w zakresie ubezpieczeń obrotu handlowego w kraju i zagranicą.

Dopłaty BGK do odsetek kredytów

Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dopłaty do odsetek do kredytów z BGK. Na ten cel może zostać przeznaczonych 500 mln zł.

Podatnicy będą mogli wstecznie rozliczyć straty podatkowe w PIT i CIT

Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).

Korzystne zmiany dotyczące CIT

Firmy, które są podatnikami CIT będą miały więcej czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. Termin został dla nich wydłużony do 31 maja. Organizacje pozarządowe będą to mogły zrobić do 31 lipca.

Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej

Podatnik nie będzie musiał ponosić kosztu opłaty w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Nowe terminy obowiązków sprawozdawczych i matrycy VAT

Odraczamy do 1 lipca 2020 r. obowiązek składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców, a do 13 lipca 2020 r. zgłaszania informacji oraz zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego. Nowa matryca stawek podatku VAT zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej

Kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnik nie będzie musiał płacić podatku za okresy rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020 r.

Dłuższy czas na złożenie deklaracji PIT

Więcej czasu na złożenie deklaracji podatkowych PIT. Jeżeli ktoś nie zdąży do końca kwietnia, ma czas na złożenie deklaracji i wpłatę podatku do końca maja.

Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na refinansowanie obecnych umów leasingowych. Rozwiązanie to przeznaczone jest dla firm transportowych, które przez pandemię mają problemy finansowe. Oprócz tego – przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych. Polegają na odsunięciu płatności rat leasingowych.

Odstąpienie od kar za opóźnienia w przetargach publicznych

Wprowadzono możliwość wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych oraz dokonywania innych niezbędnych zmian w umowach w okresie zagrożenia epidemicznego.
Wprowadzono także prawną procedurę, która służy zwalnianiu z naliczania kar umownych za opóźnienia związane z epidemią. Nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Program „Polityka nowej szansy” dla MŚP

W sytuacji kryzysu duża liczba firm może być zmuszona do restrukturyzacji. Dlatego też realizacja programu „Polityka nowej szansy” będzie polegać na pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw przechodzących przez proces restrukturyzacji. Celem tego programu jest ułatwienie im ponownego startu działalności gospodarczej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?