IV FILAR: Wzmocnienie systemu finansowego | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

IV FILAR: Wzmocnienie systemu finansowego

Pakiet regulacyjny KNF i MF

Komisja Nadzoru Finansowego i Ministerstwo Finansów opracowały specjalny pakiet regulacyjny. Składa się na niego:

  • obniżenie buforów kapitałowych przez Komitet Stabilności Finansowej,
  • obniżenie bufora kapitałowego po rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej,
  • czasowe dopuszczenie przez KNF działalności banku poniżej łącznych wymogów kapitałowych i płynnościowych (LCR) w uzasadnionych przypadkach oraz elastyczne podejście do wyceny wymogów na potrzeby Solvency II w sektorze ubezpieczeniowym,
  • przesunięcie terminu rekomendacji R oraz uelastycznienie zasad szacowania strat na ryzyko kredytowe i rynkowe,
  • przesunięcie wybranych obowiązków nadzorczych.

Pakiet płynnościowy NBP

Narodowy Bank Polski wprowadza pakiet płynnościowy, który ma za zadanie utrzymanie płynności w sektorze bankowym. W skład pakietu wchodzą:

  • operacje REPO umożliwiające zwiększenie płynności w sektorze bankowym,
  • obniżenie bazowej stopy procentowej z 1,5% na 1,0% oraz stopy rezerwy obowiązkowej z poziomu 3,5% do 0,5% zwiększające płynność w sektorze bankowym,
  • potencjalne operacje LTRO  oraz podobne operacje stosowane przez Europejski Bank Centralny.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wzmocnienie-systemu-finansowego

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?