Vistal Gdynia S.A. planuje debiut na GPW

Jeden z głównych producentów specjalistycznych, wielkogabarytowych konstrukcji stalowych w Polsce – Grupa Vistal  z wiodącą spółką Vistal Gdynia S.A. planuje pozyskanie kapitału dzięki emisji akcji na GPW. Oferta publiczna ma być przeprowadzona na przełomie tego i przyszłego roku, pozyskane środki miałyby wynieść 80 mln. zł.

                             most_stadshusbron_szwecja_205.jpg
                                                                                                                            Źródło: www.vistal.pl

Środki ze sprzedaży akcji Spółka planuje przeznaczyć na finansowanie strategii rozwoju, głównie na zwiększenie kapitału obrotowego, co w połączeniu z realizowanym obecnie dużym programem inwestycyjnym dałoby możliwość zwiększenia skali wykonywanych projektów.
Głównym przedmiotem działalności Grupy jest wytwarzanie i montaż stalowych konstrukcji spawanych wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz energetycznego. Grupa oferuje również usługi zabezpieczeń antykorozyjnych, wykonawstwa rurociągów oraz konstrukcje ze stali nierdzewnej i aluminium dla sektora ochrony środowiska.
Rolę oferujących w procesie oferty publicznej pełnią Dom Inwestycyjny BRE Banku SA oraz DDPP Securities S.A, koordynatorem i doradcą finansowym jest DDPP Corporate Finance Sp. z o.o. Sp.k., doradcą prawnym – kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy natomiast biegłym rewidentem firma KPMG Audyt.

 

Tekst: Magdalena Urban, GCWP