W Gdyni o „Małym ZUS” i podatku PIT

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców poświęcone małej działalności gospodarczej i zmianom w podatku dochodowym od osób fizycznych organizuje 9 grudnia 2019 r. Inspektorat ZUS w Gdyni wraz Krajową Administracją Skarbową.

Od 1 stycznia 2019 r. właściciele małych firm mogą opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Składki obliczają od kwoty ustalonej proporcjonalnie do przychodu.

W trakcie szkolenia zostaną omówione między innymi warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorąca, aby skorzystać z „Małego ZUS”. Wyjaśnione zostanie również jak ustalić limit osiągniętego przychodu oraz najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a także jak wygląda zgłoszenie i składanie dokumentów rozliczeniowych. Wskazane zostaną także obowiązki i konsekwencje związane z korzystaniem z „Małego ZUS-u”

Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej przybliżą zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2019 i 2020.

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 09.00 i potrwa około 2 godzin.
Miejsce szkolenia: Inspektorat ZUS, ul. Władysława IV 24, Gdynia.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy mailowo pod adresem: magdalena.jaworska02@zus.pl lub telefonicznie pod numerem: 58 666 47 71.