Sprawdź, co oferuje nowopowstałe Centrum Obsługi Przedsiębiorców w PPNT

Od wczoraj (20.05 br.), trójmiejscy przedsiębiorcy otrzymali dostęp do kolejnych instrumentów wsparcia ich działalności. W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia otwarte zostało Centrum Obsługi Przedsiębiorców (COP). To element programu wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu.  W uroczystej inauguracji COP w Gdyni udział wziął m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego — Jarosław Gowin, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu – Paweł Kolczyński oraz prezydent Gdyni — Wojciech Szczurek.

Chcemy podkreślić, że choć podobieństwo nazw może sugerować co innego, nie przekształcamy, ani nie zamykamy działalności Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. GCWP to nadal nie tylko rejestracja, ale także fachowe doradztwo i szkolenia, w tym kompleksowo dedykowane specyficznym grupom, np. branży kreatywnej lub kobietom poszukującym udanego powrotu na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

COP w Gdyni to trzecie takie centrum, po Wrocławiu i Katowicach. Głównym zadaniem Centrów Obsługi Przedsiębiorców jest udostępnienie oferty finansowej dla małych i średnich firm, w dynamicznie rozwijających się regionach Polski.

– Jestem przekonany, że Centra Obsługi Przedsiębiorców będą dużym i ważnym wsparciem, dzięki któremu wielu firmom uda się w pełni wykorzystać swoje możliwości — powiedział w Gdyni wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosław Gowin.

Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A. – Małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia w dalszej ekspansji zarówno w kraju, jak i za granicą. Czasem są to środki finansowe, a innym razem kontakty biznesowe. I to właśnie znajdą w Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Gdyni. W jednym miejscu zaoferujemy im pożyczki, leasing przemysłowy i działania proeksportowe.

Oferta ARP S.A. dla małych i średnich firm to pożyczki inwestycyjne, obrotowe, restrukturyzacyjne, split payment czy na finansowanie realizacji kontraktów. Klienci, którzy mają problem z dostarczeniem oczekiwanego poziomu zabezpieczeń, mogą uzyskać poręczenie od jednego z szesnastu Funduszy Poręczeniowych koordynowanych przez Krajową Grupę Poręczeniową i BGK., z którymi ARP S.A. podpisała porozumienie o współpracy. W COP przedsiębiorcy będą mogli skorzystać także z oferty leasingowej. Spółka ARP Leasing udostępni przedsiębiorcom specjalistyczne wyposażenie, maszyny i urządzenia, czyli przedmioty, które instytucje bankowe i te z nimi powiązane zaliczają do problematycznych oraz trudnych do uzyskania w leasingu. COPy prowadzą również działalność proeksportową za pośrednictwem International Desk. Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani eksportem swoich towarów znajdują w COP informację na temat instrumentów wspierających eksport, które są aktualnie dostępne w ramach kompetencji Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Wsparciem International Desk jest Zespół ds. Współpracy Zagranicznej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.