Ważna data dla przedsiębiorców

Za każdy miesiąc prowadzenia działalności w 2023 r. płatnicy składek musieli złożyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe z ustaloną składką na ubezpieczenie zdrowotne. Korektę dokumentów, w których wskazali podstawy wymiaru i należne składki mogli przekazać do ZUS do dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Jeśli nie złożyli takiego wniosku, to korekty mogą dostarczyć najpóźniej do 1 lipca.

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, muszą przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumenty rozliczeniowe z ustaloną składką na ubezpieczenie zdrowotne za każdy miesiąc. Przedsiębiorcy, gdy ustalają składkę zdrowotną, w zależności od formy opodatkowania w danym roku, muszą uwzględnić osiągnięty przychód lub dochód z prowadzonej działalności. Dane te trzeba wykazać w odpowiednim bloku deklaracji rozliczeniowej (XI na formularzu ZUS DRA) albo imiennego raportu miesięcznego (III.E na formularzu ZUS RCA). Sposób ich wypełnienia ma wpływ na weryfikację poprawności rozliczenia rocznego.

Korektę podstawy wymiaru i należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazanej w dokumentach rozliczeniowych za poszczególne miesiące ubiegłego roku kalendarzowego przedsiębiorcy mogli przekazać nie później niż do dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli nie złożyli takiego wniosku do ZUS, to korekty w tym roku mogą przekazać najpóźniej do 1 lipca.

Każdy płatnik składek, który ma wątpliwości lub potrzebuje wsparcia w weryfikacji rozliczeń oraz wyjaśnień dotyczących zasad sporządzania i korygowania dokumentów rozliczeniowych, może uzyskać pomoc podczas e-wizyty w ZUS, na infolinii pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS.

www.zus.pl
tel. 58 307 82 01

image_pdfimage_print