Wydłużyliśmy termin dostarczenia konkursowych biznesplanów!

W związku z nowymi zasadami funkcjonowania Urzędu Miasta Gdyni w obliczu zagrożenia zarażeniem się koronawirusem, uprzejmie informujemy, iż gotowe biznesplany w formie papierowej i na nośniku CD należy dostarczyć organizatorowi wyłącznie drogą pocztową w terminie do dnia 30.06.2020 r. na jeden z następujących adresów:
• Urząd Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia lub
• Urząd Miasta Gdyni, Kancelaria Ogólna, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Gdyński Biznesplan 2020″.

Decyduje data stempla pocztowego – nie późniejsza niż 30.06.2020 r.
Na chwilę obecną nie ma możliwości składania biznesplanów osobiście. Kiedy sytuacja ulegnie zmianie i ponownie będzie możliwość osobistego dostarczenia biznesplanów – poinformujemy Państwa o tym.