Webinarium „Zakładanie działalności gospodarczej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych z Funduszami Europejskimi”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne webinarium „Zakładanie działalności gospodarczej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych z Funduszami Europejskimi”.

Webinarium odbędzie się 26 sierpnia 2021 r. w godz. 10:00–11:45.

Podczas webinarium poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Wsparcie służące zdobyciu kwalifikacji zawodowych w ramach działania 5.2.1. Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • Preferencyjne pożyczki na kursy i szkolenia z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Gdańskiego Urzędu Pracy,
  • Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 5.7 Nowe Mikroprzedsiębiorstwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • Wsparcie na rozpoczęcie działalności w ramach Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich,
  • „Wsparcie w starcie” i „Pożyczka Ogólnorozwojowa” – pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • „Jak najlepiej zaprezentować swój pomysł w biznesplanie” – wskazówki doradcy zawodowego.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres punktinformacyjny@pomorskie.eu do 25 sierpnia 2021 r. i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (26 sierpnia 2021 r.).

Aby wziąć udział w webinarium należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Organizator webinarium:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
tel.: 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52
e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu

Więcej informacji, w tym formularz zgłoszeniowy, na stronie Organizatora.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Źródło: www.rpo.pomorskie.eu

image_pdfimage_print