1

Wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami – konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w Konsultacjach Społecznych do Projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Konsultacje dotyczą wszystkich osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Konsultacje dotyczyć będą poniższych instrumentów wsparcia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami:

  1. Kompensacja i dostęp,
  2. Moje dostępne miejsce pracy,
  3. Bon na start
  4. Centrum komunikacji.

Planowany termin konsultacji:

19.09.2023r. – Gdańsk – http://hotel-zatoka.pl/kontakt/

Celem naszych konsultacji jest aktywna analiza instrumentów wspierających aktywizację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Każdy głos oddany podczas planowanych dyskusji zostanie przez nas odnotowany i będzie miał realne przełożenie na dalsze prace związane z wprowadzeniem wybranych rozwiązań.
Kilka słów o projekcie:

Projekt „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” jest projektem badawczym.

Badania są realizowane przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszeniem Czas, Przestrzeń, Tożsamość.

W Projekcie tym przygotowano kompleksową propozycję wdrożenia do systemu rehabilitacji zawodowej nowe lub zmodyfikowane instrumenty wsparcia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, mające na celu zapewnienie im możliwie samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz środowisku pracy.

W ramach projektu wypracowane zostały instrumenty wspierające pracodawców w zakresie tworzenia warunków do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika i utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności.

Działania te umożliwią stworzenie spójnego systemu rehabilitacji zawodowej, uwzględniającego konieczność kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym w przejściu ze stanu bierności zawodowej do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy.

Rezultatem konsultowanego dziś projektu będzie wypracowanie mechanizmów wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, gwarantujących im nie tylko wejście na rynek pracy, ale również stabilne na nim pozostanie.

Na podstawie dotychczasowych badań oraz planowanych konsultacji możliwe będzie wdrożenie do porządku prawnego wypracowanych propozycji legislacyjnych, co podniesie jakość i efektywność działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności nakierowanych na wspieranie zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Tym samym chcielibyśmy zaprosić Państwa do aktywnego udziału w naszych spotkaniach, nie tylko w Warszawie, ale również innych miastach.

Zależy nam na szerokiej opinii, czyli udziale:
  • osób z różnymi niepełnosprawnościami,
  • opiekunów osób niepełnosprawnych,
  • pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych

Konsultacje rozpoczynają się o godzinie 9:00, (8:00 rusza rejestracja).  Zapewniamy posiłki i napoje.

Dla każdego uczestnika przygotowaliśmy kartę podarunkową na kwotę 100pln.

Poniżej link do rejestracji dla uczestników:

https://forms.gle/2ALMhH14VC8bH9sM6

Organizator: Polski Związek Głuchych
Kontakt: (+48) 600 354 092 lub a.chrzanowska@re-volution.pl lub chrzanowska.ab@gmail.com