Wsparcie z KPO dla branży HoReCa – przedłużony nabór!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dzięki środkom z KPO wesprze modernizację mikro i małych firm z branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. Wiele przedsiębiorstw z tych sektorów wskutek ograniczeń związanych z pandemią odniosło wymierne straty ekonomiczne, a niektóre nie przetrwały. Środki mają pomóc odbudować branżę i wzmocnić turystykę, by umożliwić jej dynamiczny rozwój i zapobiec potencjalnym przyszłym kryzysom.

Nabór został przedłużony do 18 czerwca!
Wnioski można składać na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/inwestycje-w-dywersyfikacje-dzialalnosci-sektora-horeca-oferta-dla-przedsiebiorcow
Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Inwestycja A1.2.1 jest finansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), a maksymalna kwota, o którą można się ubiegać, to 540 tys. zł.

Celem inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć MŚP, które planują rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. O pomoc będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w ramach wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które w latach 2020­–2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%, liczonych rok do roku.

Dofinansowanie obejmie inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, zakup maszyn i urządzeń, działania związane z zieloną transformacją czy wykorzystaniem technologii cyfrowych. Ponadto w ramach wsparcia jest podnoszenie kwalifikacji pracowników: szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa. Dofinansowane będą również usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych

Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 90%, a maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP to 540 tys. zł. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, a rozliczane wyłącznie formie refundacji; wnioskujący nie będzie mógł ubiegać się o wypłatę zaliczki. Okres realizacji przedsięwzięcia MŚP wynosi 12 miesięcy i musi się zakończyć najpóźniej 31 stycznia 2026 r.

Wsparcia w zakresie naboru przedsięwzięć MŚP do inwestycji w województwie pomorskim udziela:
Polska Fundacja Przedsiębiorczości – kontakt: 91 312 92 31
horeca@pfp.com

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

image_pdfimage_print