Zakończył się pierwszy etap 5. edycji konkursu JUNIOR BIZNES

W aktualnej edycji przyjmowaliśmy zgłoszenia w dwóch kategoriach: Junior Biznes (dla uczniów gdyńskich szkół średnich) oraz Junior Biznes SP (dla uczniów klas 6, 7 i 8 klas szkół podstawowych).

W konkursie wzięło udział 100 uczniów ze szkół średnich, którzy zgłosili łącznie 20 przedsiębiorczych pomysłów oraz 62 uczniów szkół podstawowych z pomysłami na 13 różnych filmów pt. „Moja firma marzeń”.
Dziękujemy bardzo za zaangażowanie uczniom i nauczycielom następujących szkół średnich: III LO, V LO, VI LO, IX LO, X LO, Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznego, Zespołu Szkół Ekologiczno – Transportowego oraz szkół podstawowych: SP nr 8, SP nr 10, SP nr 16, SP nr 31, SP nr 34, SP nr 37, SP nr 40, SP nr 46 i SP nr 48.

Z uwagi na wysoki poziom złożonych projektów Jury Konkursu zdecydowało o zaproszeniu na przesłuchania i warsztaty więcej niż pięciu drużyn.
Poniżej prezentujemy listę projektów zakwalifikowanych do 2. etapu Konkursu:

KATEGORIA JUNIOR BIZNES (szkoły średnie):

 • „Miesiąc kariery” X Liceum Ogólnokształcące
 • „Druga młodość” X Liceum Ogólnokształcące
 • „Matematyka na plus, minus” IX Liceum Ogólnokształcące
 • „250. rocznica urodzin Ludwiga van Beethovena” IX Liceum Ogólnokształcące
 • „Kaszëbë dla najmłodszych” III Liceum Ogólnokształcące
 • „Szare komórki” Zespół Szkół Ekologiczno – Transportowych
 • „Little is the new lot” III Liceum Ogólnokształcące

KATEGORIA JUNIOR BIZNES SP (szkoły podstawowe):
Zakwalifikowane zespoły zgłaszające pomysły na realizację filmu/ scenariusz pt. „Moja firma marzeń”

 • „Zielona Przystań” Szkoła Podstawowa nr 16
 • „Podróż supem na koniec świata” Szkoła Podstawowa nr 34
 • „TAK!” Szkoła Podstawowa nr 10
 • „Energia odnawialna” Szkoła Podstawowa nr 16
 • „Miecz na śmieci” Szkoła Podstawowa nr 8
 • „Podaj łapę” Szkoła Podstawowa nr 40
 • „Soki odżywcze” Szkoła Podstawowa nr 37

Następnym etapem konkursu JUNIOR BIZNES są:
• Dla kategorii konkursu dla szkół średnich
warsztaty w zakresie następujących tematów:
Zarządzanie projektami – praca w grupie (role, zadania, cele, harmonogram, budżet itp.)
Wystąpienia publiczne i prezentacja pomysłu – kształtowanie umiejętności przekonywania, formułowania przejrzystych komunikatów.

Warsztaty dla Uczestników Konkursu odbędą się w terminach ustalonych z uczestnikami i ich nauczycielami.

Spotkania z trenerami Fundacji Gospodarczej mają w założeniu pomóc w przygotowaniu biznesplanu swojego pomysłu, który powinien zostać złożony Organizatorowi do dnia 10.04.2020. Pomogą też w stworzeniu prezentacji, którą zespoły przedstawią Jury w dniu 17 kwietnia br. Podczas prezentacji projektów oceniane będą: atrakcyjność metody prezentacji, komunikatywność i klarowność przekazu, zaangażowanie członków zespołu, siła perswazji (jakość przekazu) oraz opis sposobu zarządzania projektem i jego realizacji (wraz z analizą budżetu). Jury wysłucha prezentacji zespołów, wyłaniając – na podstawie łącznej oceny przedstawionego biznesplanu i prezentacji – trzy zwycięskie drużyny, których projekty zostaną zaprezentowane podczas gali finałowej – 28 kwietnia 2020r.

 • Dla kategorii konkursu dla szkół podstawowych warsztaty w zakresie następujących tematów:
  Kreatywne myślenie twórcze rozwiązywanie problemów
  Podstawy tworzenia form wizualnych – warsztaty filmowe

Warsztaty dla Uczestników Konkursu w kategorii SP odbędą się w terminach ustalonych z uczestnikami i ich nauczycielami.

Warsztaty nie są obowiązkowe, ale udział w nich z pewnością ułatwi przygotowanie do finałowego starcia drużyn.

Skontaktujemy się wkrótce z opiekunami zakwalifikowanych zespołów.

Więcej informacji: Monika Antkowiak, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, tel. 58 668-20-16, m.antkowiak@gdynia.pl