Zgłoś swoją pracę dyplomową!

Kolejny raz zapraszamy do udziału w konkursie o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni.

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:
 • praca dyplomowa inżynierska lub magisterska;
 • praca dyplomowa doktorska.

Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Miasta Gdyni, podnoszeniem jego konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd Miasta planami i programami.

W ocenie prac, Komisja Konkursowa zwracać będzie uwagę m. in. na:

 • możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty dla zrównoważonego rozwoju Miasta oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych itp.;
 • twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem Miasta wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania projektu na terenie Miasta Gdyni;
 • innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich wdrożenia;
 • aspekt badawczy, który wykorzystany może być przez miasto w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwoju Miasta.

W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, których obrona odbyła się w okresie poprzedzającym datę ogłoszenia Konkursu tj. w okresie między: 01 stycznia 2018 r., a 30 września 2023 r.  Do Konkursu można zgłaszać prace obronione na ocenę bardzo dobrą lub wyższą, jeżeli dana uczelnia dysponuje inną skalą ocen.

Prace konkursowe (wersja drukowana oraz elektroniczna wersja PDF na dowolnym nośniku danych, np.: płyta CD, pendrive) wraz z załącznikami należy nadesłać pocztą  do dnia 29 września 2023 roku.

Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni zostanie przeprowadzony w 3 etapach w  okresie: od 15 czerwca do 15 grudnia 2023 roku, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • I etap Konkursu – składanie prac dyplomowych do dnia 29 września 2023 roku.
 • II etap Konkursu – ocena przez Komisję Konkursową i wyłonienie laureatów w dwóch kategoriach – do dnia 30 listopada 2023 roku.
 • III etap Konkursu – ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród:
  do dnia 15 grudnia 2023 roku.

Autorom najlepszych prac dyplomowych przyznawane są nagrody:

 • w kategorii prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich – nagroda finansowa w wysokości 5 000 PLN;
 • w kategorii prac dyplomowych doktorskich – nagroda finansowa  w wysokości 5 000 PLN.

praca_dyplomowa_2023_m

Załączniki:

image_pdfimage_print