ZUS przypomina o terminach płatności i dokumentach rozliczeniowych

W ubiegłym roku weszły w życie zmiany w rozliczaniu i opłacaniu składek. Od tego czasu wszyscy płatnicy mają obowiązek comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i opłacają składki na własne ubezpieczenia lub Ci, którzy z nimi współpracują muszą od stycznia 2022 r. co miesiąc przekazywać dokumenty rozliczeniowe (ZUS DRA, ZUS RCA) do ZUS. Ten obowiązek ciąży na nich nawet wówczas, gdy opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenie, a wcześniej były z niego zwolnione. Zwolnienie ze składania dokumentów dotyczy jedynie duchownych, osób, które składających je za nianie oraz tych, którzy podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym dobrowolnie.

Dla większości płatników zmienił się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek. Tylko dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych termin pozostał bez zmian i nadal opłacają one składki do 5. dnia następnego miesiąca. Dla pozostałych płatników termin zależy od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie. Do 15. dnia następnego miesiąca opłacają i rozliczają je za dany miesiąc m.in. spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje. Do 20. dnia następnego miesiąca muszą wykonać ten obowiązek pozostali płatnicy, np. ci, którzy opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, czy spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).

image_pdfimage_print