ZUS udostępni kalkulator. Pomoże obliczyć nową składkę zdrowotną

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni w drugiej połowie stycznia specjalny kalkulator, który ułatwi ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i obliczenie należności. Płatnicy, którzy planują opłacić składki za grudzień jeszcze w tym roku, powinni pamiętać, aby sprawdzić, czy na ich kontach nie ma zadłużenia.

„Polski Ład” wprowadza zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy, w zależności od przyjętej formy opodatkowania, będą ją obliczać od przychodu lub dochodu. Zmiany będą obowiązywać za okres od stycznia 2022 r.

W początkowej fazie obowiązywania nowych zasad może pojawić się kilka wątpliwości, dlatego ZUS wychodzi ze sprawdzoną inicjatywą i udostępnieni płatnikom specjalny kalkulator. Narzędzie to ułatwi ustalenie podstawy wymiaru i należnej kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne za dany miesiąc. Będzie to możliwe po wprowadzeniu niezbędnych danych, takich jak np. okres rozliczeniowy, forma opodatkowania oraz kwota dochodu lub przychodu.

Kalkulator będzie dostępny na stronie internetowej www.zus.pl. Docelowo będzie można z niego skorzystać także w programach „Płatnik” i „ePłatnik”.

Płatnik powinien uregulować wszystkie składki, do których opłacania jest zobowiązany (tj. na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne) jednym przelewem na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS).

Rozliczenie wpłaty na koncie następuje na podstawie złożonych za dany miesiąc dokumentów rozliczeniowych, jednak pod warunkiem, że wcześniej nie występowały zaległości. W przypadku zadłużenia, w pierwszej kolejności z wpłaty zostaną rozliczone wcześniejsze należności, a różnica w składkach za bieżący miesiąc będzie musiała zostać dopłacona. Trzeba to wziąć pod uwagę, jeżeli planuje się opłacić składki za grudzień 2021 r.  jeszcze w tym roku.

Możliwe jest także złożenie dokumentów rozliczeniowych po opłaceniu składek, jednak nie później niż w ustawowym terminie, czyli w przypadku grudnia 2021 r. najpóźniej do 5, 10 lub 15 stycznia 2022 r. Jeżeli dokumenty rozliczeniowe będą obejmowały składki za pracowników, to mogą w rozliczeniu zostać uwzględnione wyłącznie wynagrodzenia wypłacone lub postawione do dyspozycji pracowników w grudniu.

image_pdfimage_print