Jak napisać biznesplan? Doradztwo biznesowe | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Jak napisać biznesplan? Doradztwo biznesowe

Trener przedsiębiorczości: Grażyna Zalewska-Pawlisz

ZINK logo fv1

ZINK STUDIO, tel. 501 743 175

Miejsce: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Termin: 15, 22 listopada 2017

Godzina: 9.00 – 15.00

Czat z trenerem przedsiębiorczości:
13 listopada 2017
w godz. 8.00-16.00

Zakres konsultacji:

 • pisanie biznesplanu – indywidualne konsultacje
 • źródła dofinansowania działalności gospodarczej
 • budowanie strategii rozwoju firmy
 • tworzenie modeli biznesowych
 • promocja, reklama, tworzenie spójnej identyfikacji firmy

logo FG 300

 

Konsultant: doradca biznesowy Fundacji Gospodarczej
Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
tel.: 58 622 60 17 w. 39
e-mail: sekretariat@fungo.com.pl
www.fungo.com.pl

Miejsce: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Termin:  16 listopada 2017

Godzina: 12.00 – 16.00

Zakres usług w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości:

 • Diagnoza – dobór źródła dotacji unijnej (programu operacyjnego, priorytetu, działania i konkursu) do potrzeb klienta punktu,
 • Informacja o warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
 • Informacja o trybie i terminach złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy
 • Informacja dotycząca pozadotacyjnych źródeł finansowania dla MŚP (fundusze pożyczkowe i poręczycielskie, instrumenty finansowe wchodzące w skład inicjatywy JEREMIE)
 • Informacja dotycząca możliwości odbycia szkoleń finansowanych ze środków unijnych

Coach Kariery, trener biznesu: Anna Koprowska (UniCoaching)

unicoaching_logo

www.SpelnijSieZawodowo.pl

tel. 669 769 696

Miejsce: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Termin: 31 października 2017; 14 listopada 2017 (wyjątkowo w godz. 14.00-16.00)

Godzina:  10.00-12.00

Zakres konsultacji:

 • doradztwo w zakresie odkrywania ścieżki zawodowej
 • przygotowanie procesu zmiany zawodowej