Jak napisać biznesplan? Doradztwo biznesowe | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Jak napisać biznesplan? Doradztwo biznesowe

Trener przedsiębiorczości: Grażyna Zalewska-Pawlisz

ZINK logo fv1

ZINK STUDIO, tel. 501 743 175

Miejsce: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Termin: 23 kwietnia 2018 (konsultacje indywidualne 1h, wyłącznie na zapisy telefoniczne 58 668 20 17)
9, 16, 29 maja 2018
21 maja 2018 (konsultacje indywidualne 1h, wyłącznie na zapisy telefoniczne 58 668 20 17)

Godzina: 9.00 – 15.00

Czat z trenerem przedsiębiorczości:
7, 14 maja 2018
w godz. 8.00-16.00

Zakres konsultacji:

  • pisanie biznesplanu – indywidualne konsultacje
  • źródła dofinansowania działalności gospodarczej
  • budowanie strategii rozwoju firmy
  • tworzenie modeli biznesowych
  • promocja, reklama, tworzenie spójnej identyfikacji firmy

logo FG 300

 

Konsultant: doradca biznesowy Fundacji Gospodarczej
Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
tel.: 58 622 60 17 w. 39
e-mail: sekretariat@fungo.com.pl
www.fungo.com.pl

Miejsce: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Termin:  26 kwietnia 2018, 30 maja 2018

Godzina: 12.00 – 16.00

Zakres usług w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości:

  • Diagnoza – dobór źródła dotacji unijnej (programu operacyjnego, priorytetu, działania i konkursu) do potrzeb klienta punktu,
  • Informacja o warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
  • Informacja o trybie i terminach złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy
  • Informacja dotycząca pozadotacyjnych źródeł finansowania dla MŚP (fundusze pożyczkowe i poręczycielskie, instrumenty finansowe wchodzące w skład inicjatywy JEREMIE)
  • Informacja dotycząca możliwości odbycia szkoleń finansowanych ze środków unijnych