Jak napisać biznesplan? Doradztwo biznesowe | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Jak napisać biznesplan? Doradztwo biznesowe

Trener przedsiębiorczości: Grażyna Zalewska-Pawlisz

ZINK logo fv1

ZINK STUDIO
tel. 501 743 175

Miejsce: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Termin: 22 stycznia 2020

Godzina: 9.00-15.00

Konsultacje indywidualne oraz procesy mentorskie (1h):
wyłącznie na zapisy telefoniczne 58 668 20 17

Termin:
Godzina: 8.00 – 16.00

Termin: 27 stycznia 2020
Godzina: 9.00 – 15.00

Zakres konsultacji:

  • pisanie biznesplanu – indywidualne konsultacje
  • źródła dofinansowania działalności gospodarczej
  • budowanie strategii rozwoju firmy
  • tworzenie modeli biznesowych
  • promocja, reklama, tworzenie spójnej identyfikacji firmy

logo FG 300

 

Konsultant: doradca biznesowy Fundacji Gospodarczej
Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
tel.: 58 622 60 17 w. 39
e-mail: sekretariat@fungo.com.pl
www.fungo.com.pl

Miejsce: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Termin:

Godzina: 12.00 – 16.00

Zakres usług w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości:

  • Diagnoza – dobór źródła dotacji unijnej (programu operacyjnego, priorytetu, działania i konkursu) do potrzeb klienta punktu,
  • Informacja o warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
  • Informacja o trybie i terminach złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy
  • Informacja dotycząca pozadotacyjnych źródeł finansowania dla MŚP (fundusze pożyczkowe i poręczycielskie, instrumenty finansowe wchodzące w skład inicjatywy JEREMIE)
  • Informacja dotycząca możliwości odbycia szkoleń finansowanych ze środków unijnych