Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni w dwóch kategoriach:

  • praca dyplomowa inżynierska lub magisterska
  • praca dyplomowa doktorska,

Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Miasta Gdyni, podnoszeniem jego konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd Miasta planami i programami.

W ocenie prac, Komisja Konkursowa zwracać będzie uwagę m. in. na:

  • możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty dla zrównoważonego rozwoju Miasta oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych itp.;
  • twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem Miasta wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania projektu na terenie Miasta Gdyni;
  • innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich wdrożenia;
  • aspekt badawczy, który wykorzystany może być przez miasto w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwoju Miasta.

W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, których obrona odbyła się w okresie poprzedzającym datę ogłoszenia Konkursu tj. w okresie między: 01 stycznia 2013 r., a 16 lipca 2018 r.  Do Konkursu można zgłaszać prace obronione na ocenę bardzo dobrą lub wyższą, jeżeli dana uczelnia dysponuje inną skalą ocen.

Prace konkursowe wraz z załącznikami należy nadesłać pocztą lub dostarczyć osobiście  do dnia 20 lipca 2018 roku.

Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni zostanie przeprowadzony w 3 etapach w  okresie: od maja do listopada 2018 roku:

  • I etap Konkursu – składanie prac dyplomowych do dnia 20 lipca 2018 roku.
  • II etap Konkursu – ocena przez Komisję Konkursową i wyłonienie laureatów w dwóch kategoriach – do dnia 9 listopada 2018 roku.
  • III etap Konkursu – ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród: do dnia 30 listopada 2018 roku.

Autorom najlepszych prac dyplomowych przyznawane są nagrody:

w kategorii prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich – nagroda finansowa w wysokości 5 000,00 PLN brutto;

w kategorii prac dyplomowych doktorskich – nagroda finansowa  w wysokości 5 000,00 PLN brutto;

Regulamin Konkursu, Formularz Zgłoszeniowy pdf_icon116.png

plakat_FV_DRUK_2017.cdr