fbpixel fbpixel
 
 

Junior Biznes 7

JUNIOR BIZNES 7

Zapraszamy uczniów i nauczycieli gdyńskich szkół do udziału w siódmej edycji konkursu JUNIOR BIZNES organizowanego z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdyni.

Bieżąca edycja odbywa się w dwóch kategoriach:
 1. Junior Biznes TEEN – dla uczniów gdyńskich szkół średnich oraz
 2. Junior Biznes START – dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych.

JUNIOR BIZNES 7

Celem konkursu jest motywowanie młodzieży do działania na rzecz społeczności lokalnej, kształtowanie umiejętności pracy w grupie, zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny ekonomii, pobudzanie kreatywności i innowacyjności oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych w praktyce z uwzględnieniem relacji człowiek-środowisko.

W ramach kategorii „Junior Biznes TEEN” uczestnicy stworzą, przedstawią i zrealizują projekt inicjatywy przedsiębiorczej, możliwej do zrealizowania w lokalnej społeczności/przestrzeni rozumianej jako szkoła, dzielnica, miasto etc. Projekt powinien dotyczyć środowiska naturalnego: poznawania i ochrony środowiska, wzmacniania więzi ze środowiskiem, dbałości o najbliższe otoczenie, wspierania zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zmianom klimatu. Nagrodą w tej kategorii są środki finansowe na realizację ww. pomysłu oraz prestiżowe badania predyspozycji zawodowych uczestników metodą Thomas International.

W ramach kategorii „Junior Biznes START” uczestnicy stworzą film na temat dotyczący środowiska naturalnego: poznawania i ochrony środowiska, wzmacniania więzi ze środowiskiem, dbałości o najbliższe otoczenie, wspierania zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zmianom klimatu. Nagrodą w tej kategorii są karnety wstępu do obiektów rekreacyjno-kulturalnych w Gdyni dla każdego ze zwycięskich zespołów oraz przede wszystkim prezentacja nagrodzonych filmów w Gdyńskim Centrum Filmowym.

W obu kategoriach oceniana będzie m.in. oryginalność i innowacyjność pomysłu oraz spójność koncepcji.

Uczestnicy będą mieli okazję przygotować się do realizacji swoich projektów i wziąć udział (w zależności od kategorii konkursu) w bezpłatnych warsztatach z zarządzania projektami, wystąpień publicznych, twórczego rozwiązywania problemów oraz warsztatach filmowych.

Korzyści z udziału w konkursie:

 • możliwość działania na rzecz społeczności lokalnej, wdrożenia nowych pomysłów, rozwiązania bieżących problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego i klimatu,
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
 • zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny ekonomii, ekologii
 • pobudzanie kreatywności i innowacyjności,
 • kształtowanie postaw przedsiębiorczych w praktyce,
 • udział w bezpłatnych warsztatach – w zależności od kategorii: zarządzanie projektami, wystąpienia publiczne, twórcze rozwiązywanie problemów, warsztaty filmowe,
 • nagrody – w zależności od kategorii: finansowe, prestiżowe badania predyspozycji zawodowych uczestników metodą Thomas International, karnety – wejściówki do obiektów rekreacyjno-kulturalnych w Gdyni, pokaz nagrodzonych filmów w Gdyńskim Centrum Filmowym.
Zgłoszenia grup liczących od 3 do maksymalnie 7 osób przyjmujemy od 20 października do 13 listopada 2023 r. w następujący sposób:
 • osobiście w siedzibie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24) lub
 • drogą korespondencyjną na ww. adres Organizatora (decyduje data wpływu) lub
 • drogą mailową na adres gcwp@gdynia.pl.

DOKUMENTY KONKURSOWE :

KATEGORIA JUNIOR BIZNES TEEN

KATEGORIA JUNIOR BIZNES START

Konkurs realizowany jest we współpracy m.in. z Fundacją Gospodarczą w Gdyni, Gdyńską Szkołą Filmową oraz Uniwersytetem WSB Merito Gdynia.

Szczegółowe informacje: Monika Antkowiak (m.antkowiak@gdynia.pl; tel. 58 668 20 16)

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel