fbpixel fbpixel
 
 

Fundusze pożyczkowe

Pożyczka regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego (art. 720-724). Jest to operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, zgodnie z art. 723 kodeksu cywilnego, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. Firmy pożyczkowe udzielające pożyczek pieniężnych, podlegają także regulacjom dotyczącym kredytu konsumenckiego. Przedmiotem pożyczki w odróżnieniu od kredytu mogą być zarówno środki pieniężne jak i przedmioty, jednakże tylko oznaczone co do gatunku. Pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna, zaś kredyt jest odpłatny.

Przedsiębiorca zainteresowany tą formą wsparcia może skorzystać z usług funduszy pożyczkowych. Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek głównie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom działającym na terenie obsługiwanym przez fundusz. Niektóre fundusze mogą udzielić pożyczki również osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą.

Korzyści z usług funduszy pożyczkowych dla przedsiębiorcy:
– zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego firm i przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szeroki wachlarz instrumentów finansowych: kredyty, pożyczki, poręczenia;
– korzystniejsze warunki finansowania firm oraz przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w tym tzw. start-upów;
– elastyczność: dla poszczególnych grup przedsiębiorców tworzone mogą być specyficzne warunki udzielania pożyczek np. dłuższa prolongata lub okres spłaty dla nowo powstałych firm (start-upy).

POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Sp. z o.o.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. to spółka „non profit” utworzona przez władze samorządowe województwa pomorskiego w celu wspierania pomorskich mikro i małych przedsiębiorców, zarówno początkujących jak i funkcjonujących już od dłuższego czasu, poprzez udzielanie niskooprocentowanych, łatwo dostępnych pożyczek.

Z pożyczek może skorzystać mikro i małe przedsiębiorstwo działające na ternie województwa pomorskiego, a także osoby pragnące uruchomić własną działalność gospodarczą, w tym szczególnie osoby bezrobotne oraz absolwenci szkół wyższych i innych typów szkół.

Usługi Funduszu bazują na szybkich, maksymalnie uproszczonych procedurach – od przedsiębiorców wymaga się tu minimum dokumentów.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33 (I piętro), 80-116 Gdańsk
tel. 58 302-20-05
fax 58 307-51-25
czynne: poniedziałek-piątek, 8.00-16.00
e-mail: biuro@pfp.gda.pl

Więcej informacji: www.pfp.gda.pl

POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Polska Fundacja Przedsiębiorczości to instytucja ukierunkowana na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski północno-zachodniej. PFP oferuje firmom sektora MŚP pomoc szkoleniowo – doradczą i finansową.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

Oddział w Gdyni
ul. Hutnicza 53C, pokój 205
81-061 Gdynia
tel. 58 620-96-09, 728-970-389, 784-318-052
czynne: poniedziałek – piątek, 8.00-16.00
e-mail: pomorskie@pfp.com.pl

Więcej informacji: www.pfp.com.pl

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel