fbpixel fbpixel
 
 

Dla osób niepełnosprawnych

Dla kogo środki na podjęcie działalności gospodarczej


Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu może otrzymać osoba niepełnosprawna, która:

 • jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostaje
  w zatrudnieniu
 • nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel
 • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON
 • nie zalega z opłacaniem w terminie podatków

Środki mogą być przyznane osobie niepełnosprawnej na podjęcie po raz pierwszy:

 • działalności w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
 • działalności rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej
  na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia
 • podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu
 • na ponowne podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeśli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej
image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel