fbpixel fbpixel
 
 

Dotacje dla bezrobotnych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy może przyznać bezrobotnemu, zarejestrowanemu w urzędzie pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości 6–krotnego przeciętnego wynagrodzenia lub jednorazowo środki na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, przy czym wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekroczyć: 4–krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni socjalnej lub 3–krotnego przeciętnego wynagrodzenia dla jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. Jednym z warunków otrzymania dotacji jest fakt nie prowadzenia działalności w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup:
–  środków trwałych,
–  urządzeń, maszyn,
–  materiałów, towarów,
– usług i materiałów reklamowych,
– pozyskanie lokalu,
–  pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.

Dotacja jest bezzwrotna, jeśli działalność prowadzona będzie przez co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności bez jej zawieszenia

Dotacja z urzędu pracy jest najmniej skomplikowana pod względem formalnym. Przyznanie dotacji odbywa się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz podpisaniu stosownej umowy.

Dofinansowanie dla osób bezrobotnych pragnących podjąć prowadzenie działalności gospodarczej udzielane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ze środków Funduszu Pracy.

Wniosek o przyznanie dotacji oraz regulamin przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej znajduje się na stronie: www.pupgdynia.pl.

Uwaga! Z finansowej pomocy nie skorzysta osoba mająca wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Najpierw należy złożyć wniosek o dofinansowanie, a dopiero później zarejestrować firmę.

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia
tel. 58 620-49-54, 621-11-61, 620-29-44, 621-11-50
fax: 58 621-06-95
e-mail: pup@pupgdynia.pl
www.pupgdynia.pl

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel