Dla pracodawców | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Dla pracodawców

Pracodawco, zatrudniając osoby niepełnosprawne możesz ubiegać się o:

  • zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
  • zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia lub szkolenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu,
  • zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.