fbpixel fbpixel
 
 

o GCWP

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jest częścią Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości, realizowanego w mieście od roku 2001.
Centrum rozpoczęło swoją działalność, jako jednostka Urzędu Miasta Gdyni, 5 lutego 2007 r. w siedzibie przy ulicy Świętojańskiej 141, a od 26 października 2010 roku działa przy ulicy 10 Lutego 24 w Gdyni.

Gdyński Program Wspierania Przedsiębiorczości w nowatorski i różnorodny sposób propaguje przedsiębiorczość wśród mieszkańców Gdyni. Przykładem takiego podejścia do promowania przedsiębiorczości jest powołanie GCWP, gdzie osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą mogą uzyskać szereg praktycznych informacji na temat procedur rejestracyjnych, jak i zdobyć wiedzę dotyczącą źródeł finansowania z instytucji wsparcia biznesu oraz Unii Europejskiej.
Inicjatywy podejmowane w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości służą:

 • podnoszeniu konkurencyjności gdyńskiej gospodarki poprzez rozwój sektora MŚP, będącego jedną z głównych sił napędowych wzrostu gospodarczego;
 • wspieraniu aktywności gospodarczej lokalnego biznesu;
 • propagowaniu idei zakładania własnej działalności gospodarczej – w tym wśród osób niepełnosprawnych;
 • aktywizacji lokalnego rynku pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu;
 • wspieraniu rozwoju firm innowacyjnych;
 • promocji walorów Miasta Gdyni adresowanej do inwestorów zewnętrznych.

W ramach Programu – oprócz GCWP – funkcjonują inne inicjatywy, a należą do nich m.in. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości, Pomorskie Miasteczko Zawodów przy Fundacji Gospodarczej, Gdyńskie Targi Pracy (organizowane we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, ogólnopolski konkurs „Gdyński Biznesplan”, Forum Gospodarki Morskiej (dawniej Międzynarodowe Forum Gospodarcze) – odbywające się co roku, a także liczne konferencje, seminaria, szkolenia, itd.

Partnerzy

Centrum w ramach realizacji ww. Programu współpracuje z wieloma instytucjami wsparcia biznesu – w tym na stałe z następującymi:

 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Fundacja Gospodarcza
 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
 • Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
 • Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.
 • Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z o.o.
 • Agencja Rozwoju Gdyni Spółka z o.o.
 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości

GCWP prowadzi działania zmierzające do nawiązywania kontaktów z instytucjami i organizacjami specjalizującymi się
w zakresie przeprowadzania szkoleń dla bezrobotnych (w celu zdobycia przez osoby bezrobotne nowych kompetencji zawodowych), a także szkoleń dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą lub już ją prowadzących. Programy szkoleniowe są poświęcone zarówno zagadnieniom dotyczącym prowadzenia własnej firmy, jak i pisaniu biznesplanu bądź wypełnianiu wniosków o dotacje ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenia są prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów i trenerów.

Podsumowanie

Zainteresowanie tematyką przedsiębiorczości wciąż rośnie, podobnie zapotrzebowanie na rzetelne informacje i doradztwo w zakresie procedur zakładania działalności gospodarczej oraz pozyskiwania funduszy na „rozruch”.

Oferta Centrum wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców zarówno pod względem merytorycznym (wiarygodne i rzetelne informacje), jak i funkcjonalnym (możliwość załatwienia wielu spraw w jednym miejscu). Co najważniejsze – oferta GCWP jest bezpłatna i skierowana do wszystkich mieszkańców Gdyni. Wśród klientów GCWP szczególne miejsce zajmują osoby niepełnosprawne, ponieważ tu mogą znaleźć szereg instrumentów wsparcia – od pomocy merytorycznej w załatwianiu spraw formalnych po doradztwo.

Zapraszamy do regularnego odwiedzania strony internetowej GCWP, gdzie zamieszczane są aktualne informacje na temat inicjatyw ukierunkowanych na wsparcie mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP, ogłoszenia dotyczące aktualnych naborów wniosków w konkursach o przyznanie dotacji ze środków Unii Europejskiej, mało tego – szereg praktycznych porad dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel