fbpixel fbpixel
 
 

Finansowanie działalności gospodarczej

Działalność gospodarczą zakładamy z myślą o celach, które dzięki niej będą realizowane – takim celem może być dostarczanie na rynek niezbędnego produktu lub usługi w zamian za godziwy zarobek. Realizowanie celów firmy wymaga stałego finansowania – jego źródłem na początku prowadzenia działalności mogą być środki własne, dotacja lub kredyt, lecz po ich wyczerpaniu płynność powinny zapewnić przychody ze sprzedaży. Zatem utrzymanie płynności finansowej wiąże się z koniecznością nieustannego przewidywania i planowania:

 • wydatków stałych i niespodziewanych
 • przepływów finansowych (czyli równoważenia wydatków przychodami z prowadzonej działalności
  lub zewnętrznymi źródłami finansowania – kredytami, pożyczkami, dotacjami itp.)
 • oszczędności związanych z optymalizacją pracy własnej i zespołu

Najpopularniejsze sposoby pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

 • dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • dotacja inwestycyjna + wsparcie pomostowe z projektu Kapitał Ludzki działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 • współpraca z funduszem pożyczkowym
 • wystąpienie o przyznanie tzw. mikropożyczki
 • wsparcie funduszu poręczeniowego przy występowaniu o kredyt bankowy
 • dofinansowanie zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • oferta kredytowa banków komercyjnych

Najpopularniejsze sposoby pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na istniejącą działalność gospodarczą:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego działanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa-Inwestycje – dotyczy refundacji poniesionych kosztów
image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel