fbpixel fbpixel
 
 

Finansowanie działalności gospodarczej

Działalność gospodarczą zakładamy z myślą o celach, które dzięki niej będą realizowane – takim celem może być dostarczanie na rynek niezbędnego produktu lub usługi w zamian za godziwy zarobek. Realizowanie celów firmy wymaga stałego finansowania – jego źródłem na początku prowadzenia działalności mogą być środki własne, dotacja lub kredyt, lecz po ich wyczerpaniu płynność powinny zapewnić przychody ze sprzedaży. Zatem utrzymanie płynności finansowej wiąże się z koniecznością nieustannego przewidywania i planowania:

  • wydatków stałych i niespodziewanych
  • przepływów finansowych (czyli równoważenia wydatków przychodami z prowadzonej działalności
    lub zewnętrznymi źródłami finansowania – kredytami, pożyczkami, dotacjami itp.)
  • oszczędności związanych z optymalizacją pracy własnej i zespołu

Najpopularniejsze sposoby pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na rozpoczęcie i/lub prowadzenie działalności gospodarczej:

  • dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni,
  • współpraca z funduszem pożyczkowym, kapitałowym,
  • wsparcie funduszu poręczeniowego przy występowaniu o kredyt bankowy,
  • dofinansowanie zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
  • oferta kredytowa banków komercyjnych.
image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel