fbpixel fbpixel
 
 

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

W związku z epidemią COVID-19 przypominamy, iż Wydział Polityki Gospodarczej, w tym Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, OBSŁUGUJE KLIENTÓW WYŁĄCZNIE ELEKTRONICZNIE. STANOWISKA OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ SĄ NIECZYNNE.

Pakiet FALOCHRON w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości:

SPRAWY ZWIĄZANE Z EWIDENCJĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Informacja telefoniczna w dni powszednie w godz. 8.00-16.00:
tel: (58)668-20-10 oraz (58)668-20-11

 • Pomoc przy zakładaniu konta przedsiębiorcy przez stronę internetową www.ceidg.gov.pl i wypełnianiu wniosków CEIDG-1 dotyczących:
  – wpisu do CEIDG
  – zmiany wpisu w CEIDG
  – zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  – wznowienia działalności gospodarczej
  – wykreślenia wpisu w CEIDG
 • Informacja i wsparcie w kontakcie z instytucjami współpracującymi tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy
 • Wsparcie w procesie zakładania Profilu Zaufanego.

Jednocześnie zachęcamy, aby sprawy związane z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ załatwiać drogą elektroniczną poprzez strony:
www.biznes.gov.pl
www.ceidg.gov.pl

#GDYŃSKI FALOCHRON

Informujemy, iż w najbliższym czasie w ramach #gdynskiegofalochronu w GCWP zostanie uruchomiona usługa bezpłatnego, indywidualnego doradztwa on-line dla gdyńskich firm.  Doradztwo realizowane będzie w obszarach: porady prawne, podatkowe oraz gospodarcze. Zakres oraz zasady korzystania ze wsparcia zostaną umieszczone na stronach: www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl, www.gdynia.pl oraz facebook.pl/gdyniaprzedsiebiorcza

Aktualnie pod adresem mailowym gcwp@gdynia.pl zbieramy Państwa sugestie w zakresie tematów, które wymagają wsparcia doradczego.
Koordynacja działań w ramach Falochronu dla biznesu – w dni powszednie w godz. 8.00-16.00:
tel. (58)668-20-16, (58)668-20-19, (58)668-20-23.

PROMOCJA GOSPODARCZA
Informacja mailowa:
Projekty GCWP (Konkurs Gdyński Biznesplan, Junior Biznes, Gdyński BiznesMAM):
m.urban@gdynia.pl
m.antkowiak@gdynia.pl

OBSŁUGA INWESTORA
Informacja mailowa:

j.patyk@gdynia.pl

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Informacja mailowa:
i.ziolkowska@gdynia.pl
i.kargul@gdynia.pl

PROJEKT „30+ NA START”
Informacja mailowa:
projektzit@gdynia.pl
j.nowicka@gdynia.pl

Przypominamy, iż większość spraw urzędowych można załatwić z wykorzystaniem Profilu Zaufanego.
Katalog dostępnych spraw znajduje się na stronie: obywatel.gov.pl

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel