fbpixel fbpixel
 
 

Turystyczny najem krótkoterminowy – obowiązki przedsiębiorcy

Zgodnie z  ustawą  z  dn.  29.08.1997  r.  o  usługach  hotelarskich  oraz  usługach  pilotów  wycieczek i przewodników turystycznych oraz rozporządzeniem z dn. 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie istnieje obowiązek, przed rozpoczęciem świadczenia usług, dokonania wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta.Szczegółowe informacje i wniosek:
https://bip.um.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia,190/wniosek-o-dokonanie-wpisu-do-ewidencji-obiektow-swiadczacych-uslugi-hotelarskie-obiektu-nie-bedacego-obiektem-hotelarskim,486639

Wniosek do złożenia elektronicznie:

https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/Service/getServiceCard/id,103,cid,74.html

Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne jest podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Ewidencja:

https://bip.um.gdynia.pl/prowadzone-przez-wydzial-komunikacji-spolecznej-i-informacji,276/ewidencja-obiektow-noclegowych,434974

Dodatkowe informacje :

 1. Do złożenia wniosku niezbędna jest opinia sanitarna dla obiektu noclegowego wydana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdyni.

Szczegółowej informacji udziela Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, tel. 58 620 85 27 w. 328, e-mail: psse.gdynia@sanepid.gov.pl

 1. Istnieje obowiązek pobierania opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

Szczegółowej informacji udziela Wydział Podatków UM Gdyni, tel. 58 668 88 32, e-mail: wydz.podatkow@gdynia.pl

 1. Istnieje obowiązek zadeklarowania nieruchomości związanej z turystycznym najmem krótkoterminowym dla celów podatku od nieruchomości.

Szczegółowej informacji udziela Wydział Podatków UM Gdyni, tel. 58 668 88 19, 58 668 82 50, e-mail: wydz.podatkow@gdynia.pl

 1. Obiekty zobowiązane są do przekazywania sprawozdań dla Urzędu Statystycznego na formularzu KT-1 lub KT-2Szczegółowej informacji udziela Urząd Statystyczny w Rzeszowie, tel. 17 853 52 19 w. 216, e-mail: j.uchman@stat.gov.pl
 2. Istnieje obowiązek zgłoszenia informacji o:
  – zaprzestaniu lub wstrzymaniu świadczenia usług hotelarskich,
  – zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
  – zmianie liczby jednostek mieszkalnych i miejsc noclegowych,
  – zmianie: numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej obiektu.

Podstawy prawne dotyczące świadczenia usług hotelarskich:

 1. Ustawa  z  dn.  29.08.1997  r.  o  usługach  hotelarskich  oraz  usługach  pilotów  wycieczek i przewodników turystycznych.
 2. Rozporządzenie z dn. 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 3. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
 4. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 5. Prawo Przedsiębiorców.
image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel