fbpixel fbpixel
 
 

Działalność gospodarcza osób zagranicznych

Obywatele UE

Jeżeli jesteś obywatelem UE i nie masz zarejestrowanej działalności w innym niż Polska kraju członkowskim, możesz w naszym kraju zarejestrować działalność na takich samych zasadach, jak Polacy.

Nie wiesz jak to zrobić, pomożemy Ci. Zapraszamy do działu Rejestracja działalności.

Jeżeli jesteś obywatelem UE i masz już zarejestrowaną działalność gospodarczą w innym kraju członkowskim, masz do wyboru dwie drogi.

Jeżeli chcesz świadczyć w Polsce usługi tylko przez jakiś czas, możesz skorzystać z mechanizmu czasowego transgranicznego świadczenia usług. Wtedy wykonujesz w Polsce działalność na podstawie wpisu w innym kraju UE. Sprawdź, jak możesz czasowo transgraniczne świadczyć usługi.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat tymczasowego wykonywania działalności nieregulowanej. Powinieneś też wiedzieć, jakie są zasady Sprawdzenia kwalifikacji w przypadku transgranicznego świadczenia usług.

Jeżeli chcesz wykonywać działalność w Polsce w sposób ciągły – musisz założyć oddział swojego przedsiębiorstwa. Rejestracja oddziału odbywa się w KRS.

Sprawdź, jak zarejestrować oddział przedsiębiorcy zagranicznego.

Drugie z możliwych rozwiązań to rejestracja odrębnej spółki w KRS.

Sprawdź, informacje o dostępnych formach prowadzenia działalności w Polsce.

Jeśli działalność, którą zamierzasz wykonywać wymaga uznania kwalifikacji powinieneś zapoznać się z poradnikiem uznawanie kwalifikacji zawodowych.

Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, nie muszą uzyskać zezwolenia na zakup nieruchomości, w tym także nieruchomości rolnych i leśnych.

Cudzoziemiec spoza UE

Jako cudzoziemiec spoza UE możesz zarejestrować w Polsce firmę w CEIDG albo KRS.

Sprawdź, informacje o dostępnych formach prowadzenia działalności w Polsce.

Jeżeli na terenie innego kraju masz zarejestrowaną działalność, możesz w Polsce otworzyć oddział przedsiębiorcy zagranicznego.

Sprawdź, jak zarejestrować oddział przedsiębiorcy zagranicznego.

Jeżeli jesteś cudzoziemcem spoza UE, musisz pamiętać, że rejestrowanie jednoosobowej działalności w Polsce podlega pewnym ograniczeniom.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, zapoznaj się z artykułem Rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców.

Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości

Ze względu na ograniczenia w możliwości nabywania przez cudzoziemców nieruchomości położonych na terytorium Polski, jeżeli nie posiadasz polskiego obywatelstwa i chcesz nabyć udziały w spółce, która jest właścicielem nieruchomości, musisz uzyskać zgodę administracyjną (zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Sprawdź, jak uzyskać zgodę na nabycie udziałów w spółce, które jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

Jeżeli interesuje Cię ten temat zajrzyj do usługi nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Aktualizacja: 30.04.2018

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel