fbpixel fbpixel
 
 

Do pobrania

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007)

Kody PKD 2007

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Wnioski obowiązujące od 13 stycznia 2024 r.:

CEIDG-1 – Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
CEIDG-MW – Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
CEIDG-RD – Wykonywana działalność gospodarcza
CEIDG-RB – Informacja o rachunkach bankowych
CEIDG-SC – Udział w spółkach cywilnych
CEIDG-PN – Udzielone pełnomocnictwa
CEIDG-POPR – Dokonywanie korekt w przypadku pomyłek
CEIDG-ZS – Zarządca sukcesyjny
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU CEIDG

Wydawanie zaświadczeń w odniesieniu do archiwalnej bazy Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni
Wydanie zaświadczeń o przedsiębiorcy figurującym w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni: Wniosek, Klauzula RODO

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia z archiwalnej bazy Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni przed przekazaniem do CEiDG należy uiścić w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, kasach PKO Bank Polski S.A. lub przelewem na konto: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 – PKO Bank Polski S.A. W tytule przelewu należy wskazać np. opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Wypełnione druki należy złożyć w:
Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
Tel.: 58 668 20 10, 58 668 20 11

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych:

Dla osób niepełnosprawnych

pdf_icon116.png W-nO / MicrosoftWord5 W-nO– wniosek osoby niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu
do spółdzielni socjalnej
Załącznik do wniosku W-nO pdf_icon116.png word

pdf_icon116.pngWn-U-G – wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Dla pracodawców

Wn-W – wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Wn-KZ Część I i II – wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych.
Wn-KZ Część I i III – wniosek o zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.
Wn-KZ Część I i IV
Wniosek – o przyznanie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

Wypełnione druki należy złożyć w:
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
81-364 Gdynia, ul. 10 lutego 24
Tel.: 58 668 20 22
Pokój 08

Gdyński Program Wspierania Przedsiębiorczości (pdf.)

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel