fbpixel fbpixel
 
 

Działalność gospodarcza

Podejmowanie, wykonywania i zakończenie działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. (tekst jednolity Dz.U z 2013r. poz 672).

Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie  i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana  w sposób zorganizowany i ciągły.

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Oznacza to, że możemy podjąć dowolną działalność, o ile przepisy szczegółowe nie nakładają na nas, w tym względzie, ograniczeń tj. uzyskania zezwolenia, koncesji lub wpisu w rejestrze działalności regulowanej.

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel