E-deklaracje – zmiany od stycznia 2018 roku

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni informuje, że począwszy od rozliczenia za styczeń 2018r. (odpowiednio kwartał 2018r.) deklaracje VAT należy składać jedynie w formie elektronicznej1. Deklarację będzie można złożyć za pośrednictwem aplikacji E-deklaracje dostępnej na stronie (http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje).

Jednocześnie wszyscy czynni podatnicy podatku od towarów i usług będą zobowiązani do wysyłania do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów informacji o wystawionych i przyjętych do odliczenia fakturach VAT2 tzw. Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT (http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny). Przepisy nakazują wysyłkę plików w każdym przypadku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego informacja dotyczy.

Z zasadami wysyłki pliku dla podatników nie korzystających z usług profesjonalnych biur rachunkowych lub programów księgowych można się zapoznać korzystając z prezentacji na stronie www.mf.gov.pl

Do wysyłki JPK_VAT – wg stanu prawnego na dzień dzisiejszy – niezbędne jest podpisanie pliku:
– podpisem elektronicznym kwalifikowanym (płatnym) lub
– profilem zaufanym (bezpłatnym), który można uzyskać za pośrednictwem platformy EPUAP (link https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta) lub wykorzystując bankowość elektroniczną.

W związku z powyższym Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni prosi o zapoznanie się z powyższymi obowiązkami i odpowiednie przygotowanie do ich realizacji poprzez np. instalację aplikacji, potwierdzenie profilu zaufanego podczas najbliższej wizyty w urzędzie skarbowym lub zakładzie ubezpieczeń społecznych (po wcześniejszej rejestracji konta – patrz link powyżej).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
58 765 46 75 lub 58 765 46 06.

——————————————-

1 – art.99 ust.11b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017r. poz.1221 z późn.zmianami)
w korespondencji z art.16 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz.2024)

2 – art.82§1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2017r., poz.201
z późn.zmianami) w korespondencji z art.6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r., poz. 846)