E-Składka – nowy wymiar rozliczeń

W imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zapraszamy wszystkich zainteresowanych płatników składek na bezpłatne seminarium pt. „E -Składka – nowy wymiar rozliczeń”, które odbędzie się w Inspektoracie w Gdyni  przy ul. Władysława IV 24  w  dniach 11 października 2017r.  oraz  18 października  2017r.

Podczas spotkania pracownicy ZUS udzielą zainteresowanym wszystkich niezbędnych  informacji na temat nowych zasadach opłacania składek na ubezpieczenia i fundusze obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. (jeden numer rachunku składkowego, jeden przelew).

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem: magdalena.jaworska02@zus.pl w terminie do 29 września 2017r.