Gdyński Biznesplan 2003 | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Gdyński Biznesplan 2003

Dla laureatów konkursu „Gdyński biznesplan” przewidziano następujące nagrody:

  • za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę rzeczową w formie wysokiej klasy notebook’a z drukarką oraz – o ile to będzie potrzebne – poręczenie kredytu przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, zwolnienie z wszelkich opłat obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni przy rejestracji działalności gospodarczej oraz nieodpłatne, roczne prowadzenie firmowego rachunku bankowego.
  • za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę rzeczową w postaci stacjonarnego zestawu komputerowego z drukarką oraz – o ile to będzie potrzebne – poręczenie kredytu przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, zwolnienie z wszelkich opłat obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni przy rejestracji działalności gospodarczej oraz nieodpłatne, roczne prowadzenie firmowego rachunku bankowego.
  • za zajęcie trzeciego miejsca: telefon komórkowy z opłaconym rocznym abonamentem oraz – o ile to będzie potrzebne – poręczenie kredytu przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, zwolnienie z wszelkich opłat obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni przy rejestracji działalności gospodarczej oraz nieodpłatne, roczne prowadzenie firmowego rachunku bankowego.

Ponadto 10 finalistów uzyska certyfikaty o odbytym specjalistycznym szkoleniu w kierunku zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.