Gdyński Biznesplan 2004 | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości