Dyżur doradcy ds. sukcesji

Zapraszamy w godzinach 09.00-15.00.

Zakres konsultacji:

  • sukcesja jako element planowania strategicznego
  • prawne aspekty sukcesji, w tym sprawy spadkowe
  • sukcesja jako szansa wykorzystania majątku rodzinnego
  • komunikacja dotycząca sukcesji
  • profesjonalizacja relacji rodzinnych
  • konstytucja firmy rodzinnej

Dyżur pełni: Magda Krelińska – Business Solutions

Więcej informacji w zakładce DYŻURY SPECJALISTÓW.