Pożyczka na rozwój

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Pożyczka na rozwój”.

Środki z pożyczki – od 100 tys. zł do 0,5 mln zł – muszą być przeznaczone na inwestycje w nowe środki trwałe (maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia), a jeżeli wymaga tego projekt, mogą być przeznaczone również na zakup oprogramowania, integrację z parkiem maszynowym i systemami IT funkcjonującymi w przedsiębiorstwie.

Program „Pożyczka na rozwój” skierowany jest do mikro lub małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą od co najmniej 2 lat.

Istnieje możliwość ubiegania się o dotację na refinansowanie wkładu własnego w wysokości 10% wartości pożyczki, ale nie więcej niż 40 tys. zł.

Nabór wniosków trwa do 5 listopada 2018.

Więcej informacji na stronie PARP.