Przedsiębiorco skorzystaj z pożyczki na zatrudnienie

W dniu 29.06.2018 miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. instytucją zarządzającą środkami Województwa Pomorskiego, a Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o., na mocy której PFP pozyskał kwotę w wysokości 6 mln zł na nowy produkt finansowy pod nazwą „Pożyczka na zatrudnienie”.

„Pożyczka na zatrudnienie” przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w procesie poszukiwania, pozyskania i podniesienia kwalifikacji Pracowników na terenie województwa pomorskiego.

Maksymalna wysokość jednostkowej pożyczki na zatrudnienie to 300 tys. zł z zastrzeżeniem, że wykorzystanie jednostkowej pożyczki na pokrycie wydatków na rzecz 1 pracownika nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Maksymalny okres spłaty pożyczki to okres nie dłuższy niż 60 m-cy. Maksymalna karencja w spłacie pożyczki to 6 m-cy, przy czym okres karencji nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Szczegółowe informacje www.pfp.gda.pl