ŚTP 2018 – SZKOLENIE – Komunikacja kryzysowa

Kryzysy zdarzają się we wszystkich branżach. Kryzys może wystąpić w każdej organizacji, dlatego trzeba być przygotowanym na jego nadejście, żeby jak najszybciej pokonać negatywne skutki kryzysu. Jednym z narzędzi pomagających zwalczyć kryzys jest komunikacja. Nadszarpnięcie reputacji firmy jest dużym wyzwaniem, jednak właściwa komunikacja kryzysowa stanowi klucz do ochrony wizerunku firmy. Niekiedy określa także dalsze być lub nie być organizacji.

Skuteczna komunikacja kryzysowa opiera się na wcześniej opracowanych planach komunikacji w sytuacjach awaryjnych oraz na umiejętnym, proaktywnym dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i mediami. Podstawowymi wytycznymi są „drożność” kanałów komunikacji wewnątrz firmy oraz bezzwłoczne przekazywanie wiarygodnych i treściwych komunikatów do otoczenia firmy, wraz z otwartością na pytania. Taka strategia pozwala uniknąć dramatycznego pogorszenia wizerunku firmy, a niekiedy nawet umożliwia jego poprawę.

Celem szkolenia jest:

· przygotowanie wstępnego planu komunikacji kryzysowej firmy, który obok operacyjnego planu kryzysowego jest podstawowym narzędziem działania w sytuacji kryzysu i który chroni firmę przed utratą wizerunku
· przygotowanie pracowników firmy do komunikacji podczas potencjalnej sytuacji kryzysowej
· omówienie roli i znaczenia komunikacji kryzysowej oraz formy jej prowadzenia na symulowanych przykładach kryzysu w firmie uczestników
· przygotowanie i przećwiczenie przez uczestników komunikatów pisemnych do mediów.

Prowadzący: NORDIK Agnieszka Nowicka-Przyborska

Data i miejsce szkolenia:
15.11.2018, godz. 8.30-11.30
Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, sala 107

Zapisy: https://komunikacja-kryzysowa-tp2018-g.konfeo.com/pl/groups