Platforma KLUCZ zaprasza na spotkanie dotyczące mediacji

klucz_logo_kolor

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na powakacyjne spotkanie Platformy Mikroprzedsiębiorczości „Klucz”. Tematem spotkania będą mediacje jako narzędzie rozwiązywania sporów gospodarczych i pracowniczych poza sądem. Wykład poprowadzi Joanna Radko-Mozoluk – certyfikowany mediator wpisany na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Podczas spotkania Uczestnicy:
– nabędą umiejętność rozpoznania spraw nadających się do mediacji,
– nabędą umiejętność właściwego wykorzystania mediacji i dobrego w niej udziału,
– nauczą się myśleć konstruktywnie i strategicznie w sytuacji sporu,
– poznają możliwość ochrony swojej firmy przed ewentualnym postępowaniem sądowym i zakończenia sporu szybciej w sposób satysfakcjonujący strony,
– nauczą się budować swój dobry wizerunek jako odpowiedzialnego przedsiębiorcy.

Joanna Radko-Mozoluk – prawnik-praktyk, prowadzi firmę PRO PACTUM Mediacje w Gdyni. Posiada doświadczenie zawodowe w działach finansowych i prawnych firm oraz  instytucji samorządowych. Znajomość prawa gospodarczego i prawa pracy pozwala jej na właściwe rozeznanie sporów gospodarczych.

Zapraszamy:
25 września 2017r. (poniedziałek) godz. 17.00
Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, sala nr 107 (I piętro)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną na adres: a.berg@gdynia.pl