Zaproszenie na spotkania informacyjne dla wnioskodawców PO Inteligentny Rozwój

Rozwijaj firmę dzięki nowym technologiom, chroń własność, zapewnij sobie wsparcie profesjonalnych instytucji z zakresu innowacji.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza w 2017 roku nowe konkursy dla MŚP do działań 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, 2.3.2. Bony na innowacje oraz 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Masz możliwość otrzymania nawet 0,5 mln zł. wsparcia.

Podczas spotkań dowiesz się:

  • na jaki rozwój usług możesz uzyskać wsparcie finansowe,
  • jak powinieneś przygotować się do złożenia wniosku,
  • kiedy rozpoczynają się nabory do poszczególnych działań.

Przyjdź na spotkania informacyjne, dowiedz się, jak złożyć wniosek i uzyskać dotację:

30 maja 2017 r. w Gdańsku

6 czerwca 2017 r. w Krakowie

20 czerwca 2017 r. w Lublinie

 

Liczba miejsc ograniczona.
Zachęcamy do określenia najbardziej interesujących działań w formularzu rejestracyjnym.

PROGRAM SPOTKANIA

Kontakt: Pani Bernadeta Krajewska tel. 692 761 925, e-mail: bernadeta.krajewska@szkolenia-polska.pl

Zapoznaj się z działaniem. Informacje o konkursach będą dostępne na stronie www.poir.parp.gov.pl