Akceleracja Biznesów Społecznych

Gdański Park Naukowo-Technologiczny oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna poszukują podmiotów sfery gospodarczej utworzonych w związku z realizacją celu społecznego.

Jesteś zlokalizowany w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot? Aktywnie działasz społecznie? Zgłoś się do Akceleracji Biznesów Społecznych organizowanej przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny oraz Pomorską Specjalna Strefę Ekonomiczną w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”.

Wybrane Podmioty Ekonomii Społecznej otrzymają granty finansowe (do 20 tys. PLN) oraz dopasowane wsparcie ekspertów, którzy pomogą w rozwoju prowadzonej działalności.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, nabór wniosków trwa do  31 stycznia 2023 r.

FORMULARZ >

Kto może aplikować?

Akceleracja skierowana jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), które podjęły już pierwsze kroki w kierunku wdrożenia pomysłu. Uczestnikiem może być wyłącznie Podmiot Ekonomii Społecznej z siedzibą w subregionie metropolitalnym (powiaty: M. Gdańsk, M. Gdynia, M. Sopot, tczewski, gdański, nowodworski, kartuski, wejherowski, pucki). Aplikować mogą podmioty, które dotychczas nie korzystały i aktualnie nie korzystają z innego wsparcia realizowanego w ramach projektu OWES.

Program ma na celu zwiększenie konkurencyjności Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku. Dzięki akceleracji uczestnicy otrzymają szansę na wzmocnienie potencjału rozwojowego przedsięwzięcia poprzez m.in. wsparcie w zakresie realizacji inicjatyw i pomysłów czy indywidualne podejście w kwestii pomocy ekspertów.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę: https://gpnt.pl/aktualnosci/akceleracja-owes-nabor-2

image_pdfimage_print