ZUS – nowe udogodnienia dla klientów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił swoim klientom nową usługę w Internecie – Elektroniczny Urząd Podawczy. Umożliwia ona załatwienie najpowszechniejszych spraw bez konieczności osobistej wizyty w inspektoracie ZUS. Usługa EUP pozwala na przyjęcie w formie elektronicznej następujących wniosków od płatnika: - wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS-EWN), - wniosek o zwrot nadpłaconych składek (ZUS-EZS), - wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej granicy więcej

Zmiana godzin pracy urzędu skarbowego

Informujemy, iż od dnia 01.07.2007r. zmianie uległy godziny pracy urzędów skarbowych w Gdyni. Oba urzędy pracują w następujących godzinach: środy - godz. 8-15 pozostałe dni tygodnia - godz. 8-15. Zapraszamy.więcej


Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych w dniach od 22.06.2007r. do 06.07.2007r. nie będzie udzielał konsultacji w Gdyńskim Cerntrum Wspierania Przedsiębiorczości. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: Gdańsk, ul. Kowalska 10, tel. (058) 320-34-05 (06)  więcej

Pomorski Fundusz Pożyczkowy z Gdańska

Pomorski Fundusz Pożyczkowy z Gdańska nie będzie udzielał konsultacji przedsiębiorcom w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości do odwołania.Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem:Gdańsk, ul. Okopowa 7,tel. (058) 308-15-05 (06)  więcej

Targi Pracy

Zapraszamy na wiosenną edycję Targów Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Fundację Gospodarczą oraz Urząd Miasta Gdyni.   Targi odbędą się w dniu 17 maja br. w obiekcie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9.więcej

Centrum INTEGRACJA otwarte

Wszystkie osoby szukające wsparcia w rozwiązywaniu problemów związanych z niepełnosprawnością pomoc znaleźć mogą w gdyńskim Centrum Integracja, przy ul. Traugutta 2. Jest to pierwsza w województwie pomorskim, a czwarta w kraju, placówka założona przez Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, której zadaniem - oprócz działań edukacyjno - informacyjnych, będzie działalność na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.   W Centrum Integracja konkretną pomoc znajdą osoby niepełnosprawne, więcej

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości rozpoczyna działalność

W dniu 05.02.2007r. rozpoczęło swoją działalność Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości powołane z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdyni oraz przy współudziale Partnerów - Izby Skarbowej w Gdańsku, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Statystycznego, Fundacji Gospodarczej, Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. Stefczyka. Zapraszamy wszystkich pragnących rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek. Więcej »więcej

Otwarcie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Dzięki inicjatywie Prezydenta Miasta Gdyni dr. Wojciecha Szczurka otwarto 5 lutego 2007 r. Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z siedziba przy ul. Świętojańskiej 141.GCWP skraca i ułatwia ścieżkę, którą musi przejść każdy początkujący przedsiębiorca. Centrum gromadzi wszystkich przedstawicieli instytucji uczestniczących w procesie zakładania działalności gospodarczej oraz stwarza możliwość dopełnienia formalności w jednym miejscu w zakresie, w jakim to jest możliwe i dopuszczalne więcej