Dodatkowa szansa! Pieniądze na własny biznes!

O dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby bezrobotne, przede wszystkim osoby, które zarejestrowały się w tut. Urzędzie Pracy po 01.03.2020 r. w związku z utratą pracy spowodowaną pandemią COVID-19

Maksymalna kwota wsparcia to 19.000,00 zł.

Wnioski można składać:

  • do skrzynki podawczej,
  • pocztą tradycyjną
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej – ePUAP po elektronicznym podpisaniu wniosku i załączników przez odpowiednie osoby. Dokumenty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym za pomocą podpisywarki na platformie gov.pl

Ważne – decyduje data wpływu wniosku do Urzędu!

Uwaga!

⇒ Dofinasowanie podjęcia działalności gospodarczej, poprzedzone będzie udziałem w szkoleniu z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.
⇒ Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.
⇒ Urząd zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru wniosków, w przypadku wcześniejszego wykorzystania środków.

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni na dotacje pozyskał 950.000,00 zł  ze środków Rezerwy Ministra.

image_pdfimage_print