Firmy rodzinne w Gdyni – spotkanie podsumowujące badania już 23.09!

W listopadzie 2018 roku Gdynia przystąpiła do realizacji projektu „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – Lokalne Centra Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych”. W jego ramach szczególną uwagę poświęcamy diagnozie społeczno-ekonomicznej, by jak najprecyzyjniej zbadać potrzeby gdyńskich firm rodzinnych i móc na nie odpowiedzieć. Diagnoza ta posłuży również przygotowaniu lokalnego programu rozwoju firm rodzinnych.

W ramach naszych działań, we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Agencją Rozwoju Gdyni oraz Wydziałem Edukacji tut. Urzędu, zgromadziliśmy dane ilościowe i jakościowe od mieszkańców Gdyni, przedsiębiorców (w tym przedsiębiorców rodzinnych) oraz młodzieży szkolnej. Działania obejmowały badania wizerunkowe (postrzeganie firm rodzinnych oraz ich rozpoznawalność), charakterystykę potrzeb firm rodzinnych ich roli i znaczenia dla Gdyni, a także roli przedsiębiorczości (w tym rodzinnej) w planach zawodowych gdyńskiej młodzieży.

Wyniki powyższych badań zaprezentujemy podczas spotkania, które odbędzie się 23 września 2019 roku w godz. 12.00-15.00 w Gdynia Infobox (ul. Świętojańska 30, I piętro).

Osobami do kontaktu z ramienia Urzędu – Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości są Pani Monika Antkowiak oraz Pani Magdalena Urban, tel. 887 448 873.

ZAPISY na spotkanie: lck-gdynia@firmyrodzinne.eu, m.urban@gdynia.pl