Harmonogram 2-dniowych szkoleń w lutym | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Harmonogram 2-dniowych szkoleń w lutym

Rozpoczynamy II etap Konkursu Gdyński Biznesplan 2016.

Od czwartku 11 lutego do soboty 20 lutego będą trwały 2-dniowe bezpłatne szkolenia: „Jak przygotować biznesplan z elementami modelu biznesowego i analizy finansowej”. Mogą w nich uczestniczyć wszystkie osoby zakwalifikowane do II etapu Konkursu, które w czasie wypełniania Formularza Zgłoszeniowego wyraziły chęć udziału w ww. warsztatach.

Szkolenia będą odbywały się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, w salach: E lub FH.

Uwaga! Osoby, które zapisały się, a nie przyjdą na 2-dniowe szkolenie, nie będą mogły brać udziału w szkoleniach w przyszłych edycjach Gdyńskiego Biznesplanu.

Poniżej publikujemy listy osób, które zapisały się na szkolenie, z dokładnym podziałem na grupy, dni i godziny.

Grupa I_harmonogram szkoleń

Grupa II_harmonogram szkoleń

Grupa III_harmonogram szkoleń

Grupa IV_harmonogram szkoleń

Grupa V_harmonogram szkoleń

Grupa VI_harmonogram szkoleń

Grupa VII_harmonogram szkoleń

Grupa VIII_harmonogram szkoleń

Grupa IX_harmonogram szkoleń

Grupa X_harmonogram szkoleń

Wszyscy uczestnicy Konkursu, którzy zakwalifikowali się do II etapu mają czas do dnia 31 marca 2016 roku na przygotowanie biznesplanów w formie papierowej i na nośniku CD w kategorii wybranej podczas rejestracji i dostarczenie ich organizatorowi.

Konkursowe biznesplany można składać osobiście lub drogą pocztową w następujących miejscach:
• Urząd Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub
• Urząd Miasta Gdyni, Kancelaria Ogólna, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00 z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Gdyński Biznesplan 2016″ oraz nazwa wybranej kategorii Konkursu.

Uwaga – w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego – nie późniejsza niż 31.03.2016 r.!

11-12.02. Szkolenia dla grupy I i II. Prowadzi dr Marek Czyż.

1a

1i

IMG_4848

IMG_4853

13-16.02. Szkolenia dla grupy III, IV, V, IV. Prowadzą: Ewa Ropela i Grażyna Zalewska-Pawlisz.

1

2

IMG_3329

IMG_3340

IMG_4859

IMG_4869

17-20.02. Szkolenia dla grupy VII, VIII, IX i X. Prowadzi: Grażyna Zalewska-Pawlisz.

WP_20160217_002

WP_20160217_009

WP_20160218_003

IMG_4872

IMG_4878

WP_20160220_002

WP_20160220_007