Regulamin Konkursu | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Regulamin Konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu „Gdyński Biznesplan 2016”, w którym znajdują się m.in. szczegółowe informacje nt. zasad uczestnictwa w Konkursie, kategorii konkursowych, jury i kryteriów oceny zgłoszonych pomysłów biznesowych oraz nagród.

Regulamin Konkursu Gdyński Biznesplan 2016